Erfrecht specialist nodig?
Bel vrijblijvend:
Home > Erfenis afwikkeling > Legitieme portie
geld legitieme portie bij erfenis

Legitieme portie in Huizen

Recht op uw legitieme portie?

Door de wettelijke verdeling bent u als kind automatisch erfgenaam. Dit kan echter veranderen als er een testament is opgemaakt. In dit testament kan staan dat u geen erfgenaam bent, ondanks dat u wel het kind van de erflater bent. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er geen of slecht contact is of als u in een echtscheiding verwikkeld bent. In het laatste geval is het vooral om te voorkomen dat uw ex-partner een deel krijgt, in de andere gevallen is het om te voorkomen dat u zelf een gedeelte van de erfenis krijgt. Maar wat er ook in een testament staat, als kind heeft u altijd recht op uw legitieme portie.

Legitieme portie opeisen

U kunt als legitimaris uw legitieme portie opeisen, maar laat u altijd eerst goed adviseren. Het is namelijk een complexe situatie, waarin ook rekening moet worden gehouden met de som van de gehele erfenis (inclusief waarde van eventuele goederen) en reeds gedane schenkingen (zowel aan u als aan anderen). De hoogte van de legitieme portie is de helft van het erfdeel dat u zou hebben gekregen als u niet onterfd zou zijn. Vijf jaar na het overlijden vervalt een mogelijke vordering op de legitieme portie.

Menu