Erfrecht specialist nodig?
Bel vrijblijvend:
Home > Erfrecht
Notariele akte erfrecht

Erfrecht in Huizen

Wat is het erfrecht?

Erfrecht is het deel van het recht dat de erfopvolging of successie regelt. Wat gebeurt er met bezittingen en schulden van iemand die overlijdt? Hoe zit het met de verdeling of acceptatie van de erfenis? De meeste mensen weten hier weinig van en zullen zelf niet altijd een antwoord hebben op deze vragen. Voor veel reguliere zaken heeft u een notaris nodig. Heeft u een geschil omtrent erfrecht? Dan schakelt u een erfrecht advocaat in. In Huizen en omstreken kunt u hiervoor bij ons advocatenkantoor terecht.

Hoe werkt erfopvolging?

In Nederland zijn er twee manieren om erfgenaam te worden, namelijk op basis van de wettelijke bepaling of op basis van een testament. Erfopvolging via de wettelijke bepaling werkt in Nederland via een getrapt systeem. Dit betekent dat iemand pas in aanmerking komt als erfgenaam als er in de hogere groep(en) geen erfgenamen zijn.

De volgorde van erfopvolging:

1. Langstlevende echtgenoot en kinderen
2. Broers en zussen van de overledene
3. Grootouders en hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten
4. Overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad

Via een testament kan hier van afgeweken worden. Er kunnen andere personen als erfgenaam worden aangewezen en bepaalde personen worden uitgesloten. Wel hebben kinderen altijd recht op hun legitieme portie.

Conflicten

Bij de verdeling van een erfenis ontstaan regelmatig conflicten. Dit komt vooral voor als er geen testament is opgesteld of wanneer er onduidelijkheden of ruzies ontstaan over de afwikkeling ervan. Een erfrecht advocaat biedt in dat geval uitkomst. Schakel hiervoor in de regio Huizen onze gespecialiseerde VEAN advocaat in.

Menu