Erfrecht specialist nodig?
Bel vrijblijvend:
Home > Testament aanvechten
testament

Testament aanvechten in Huizen

Twijfelt u aan het testament?

Sommigen weten precies wat er in het testament van hun dierbaren staat, maar voor anderen komt het als een grote verrassing. Het komt dan ook vaak voor dat u als erfgenaam twijfelt aan de interpretatie of eerlijkheid van de regeling van de erflater. Zeker als u onterfd bent of van mening bent dat u een te klein aandeel krijgt. In sommige gevallen is het mogelijk om een testament aan te vechten.

Interpretatie van het testament

Soms zijn zaken zo beschreven dat ze op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Met een testament is dit helaas ook vaak het geval. Als u denkt dat het testament verkeerd wordt geïnterpreteerd, dan kunt u in de regio Huizen onze deskundige erfrecht advocaat inschakelen om dit te laten beoordelen.

Vernietiging of nietig laten verklaren

Wanneer een oud of ziek iemand een testament wijzigt in het laatste stadium van zijn leven, wordt er wel eens getwijfeld aan de geldigheid van het testament. U denkt bijvoorbeeld dat de erflater ten tijde van het opstellen van het document niet meer in staat was om te beslissen wat hij wilde of dat er misbruik van hem is gemaakt. De rechter kan op verzoek een testament vernietigen, maar alleen als het testament tot stand is gekomen onder invloed van bedreiging, door bedrog of als gevolg van dwaling. Een testament kan nietig worden verklaard als de rechter er van overtuigd is dat de erflater niet in staat was om zijn wil te bepalen.

Menu